برای اولین بار در کشور صورت گرفت؛
دانش آموزان پایه ها و سرمایه های این نظام هستند و باید به آن ها فرصت کار داد چرا که همه ی دانش آموزان توانا و با استعداد هستند و  باید در بستری مناسب برای شکوفایی قرار بگیرند.
اهدای عضو دانش آموزی در دهشت کهکیلویه بویراحمد :
 اعضای بدن دانش آموز دهدشتی به بیماران نیازمنمد استان کهکیلویه و بویراحمد اهدا شد .
گزارش تصویری؛
مديركل آموزش و پرورش از خانواده مرحوم ديدار نمود و از آن به عنوان شهيد ياد نمود.

تازه ترین اخبار