آرشيو

  • 5/دى/1397 - 12:36
    با توجه به اینکه کشور ما یک کشور زلزله خیز می باشد،باید بسیاری از ساختمانها در مقابل زلزله مقاوم سازی شوند پس چگونه می توان سیستمی طراحی کرد که اولا لرزش های ساختمان را در هنگام زلزله کنترل کند و ثانیا قابل استفاده در ساختمانهای جدید و همچنین مقاوم سازی ساختمانهای ساخته شده را دارا باشد؟