گفتگوی سیستان بیست با نوجوان زاهدانی؛
امیرحسین مقدم نابغه تنیس توانست در یک سال دو مرحله جواز حضور در اردوی آمادگی تیم ملی را به دست آورد.
به صورت ویدیو کنفرانس برگزار گردید؛
اختتامیه سومین کنگره ملی همفکری بسیج دانش اموزی به صورت ویدیو کنفرانس در مهمانسرای سپاه سلمان برگزار گردید.
بصورت مجازی صورت می گیرد؛
کنگره ملی شهدای دانش اموز دختر در سه مقطع امیدان ، پوینده و پیشگام بصورت مجازی برگزار می گردد.

تازه ترین اخبار